Datorföreningen vid LU & LTH
Välkommen i DF

Från Datorföreningen vid LU & LTH

Hoppa till: navigering, sök

Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola är mera känd som DF [ˈdeːɛf]. Föreningens syfte är att främja datorkunnande, datoranvändande och allt som hör därtill.

Innehåll


Nyheter

Årsmöte 2014

Lördagen den 29 november klockan 14.06 är det dags för årsmöte i Kårhörsalen. Önskar man förtära en widerbergare i samband med mötet ska man anmäla sig till kommer KANELBULLE df.lth.se senast den 26:a november.

Kongo 23 november 2014 kl. 16.18 (UTC)Driftinformation

brutus

brutus har nu tagit över driften av NIS och NFS. Alla inloggningsbara maskiner har därför startats om.

På grund av en smärre felkonfigurering förlorade vi dock alla mottagna mail mellan klockan ~13.30 och ~18.00. Vi har grävt genom loggarna och meddelat berörda medlemmar den data vi har om förlorade mail.

gollum är inloggningsbar(?), men saknar hemkataloger (något som inte kommer att åtgärdas, då gollum snart ska avvecklas). Det är på brutus man ska köra betalstatus numera. Lösenord kan bytas från alla inloggningsbara maskiner med hjälp av passwd.

Firetech 6 juni 2014 kl. 14.07 (UTC), uppdaterad 7 juni 2014 kl. 18.23 (UTC)

gollum -> brutus, 6 juni

Nu på fredag (6/6) tänkte vi migrera över hemdiskhanteringen från gollum (Solaris) till brutus (FreeBSD). Mer specifikt ska vi byta NFS- och NIS-server för våra inloggningsmaskiner. brutus är redan uppkonfigurerad och redo för migreringen, men processen kommer under dagen orsaka en del störningar vad gäller åtkomsten till våra inloggningsmaskiner, mail och användarhemsidor.

Vi kommer att stänga ner mailservern på lucifer innan vi sänker NFS:en, för att undvika att mail försvinner, och detta kommer naturligtvis att orsaka vissa förseningar i leveranser av mail. Vi ska försöka se till att denna nertid hålls så kort som möjligt och prioritera att få igång lucifer och mailservern innan andra inloggningsmaskiner.

När brutus tagit över NFS och NIS kommer troligtvis en del av inloggningsmaskinerna behöva startas om för att få ordning på alla NFS-mounts. Om du har processer körande på någon inloggningsmaskin (t.ex. screen, irssi eller liknande) kommer dessa alltså troligtvis att behöva startas på nytt efter migreringen.

Har du några frågor eller problem (även efter migreringen) är det bara att svara på detta mail. Under själva migreringen kan det dock vara bättre att peka valfri IRC-klient till kanalen #df.lth.se på EFnet (irc.efnet.org), då mail som sagt kan ha problem att komma fram.

Skulle vi stöta på problem under dagen kommer vi att försöka uppdatera hemsidan och/eller IRC-kanalen ovan med driftinformation.

Firetech 4 juni 2014 kl. 13.36 (UTC)


 

Information om DF

Om föreningen
Djupare information om föreningens syfte och mål
Donatorer
Organisationer och personer som bidragit till Datorföreningens verksamhet
Hårdvara
Föreningens uppsättning av datamaskiner
Tjänster
Diverse tjänster som existerar hos DF
Bildgalleri
Bilder från nu och förr
Webbmail
Wiki
Intern dokumentation och information för föreningens medlemmar