Observera att detta skrevs för kursen som gick år 2002!

Python

För att undvika windows under arbetet med inlämmningsuppgift 1 i kursen EDA221/DAT108 så meckade jag ihop följande pythonkod.

Man kan också använda dessa filerna för att undvika felet:
FATAL ERROR: Could not create screen thread
i windows 95/98/Me.

För att rita grafik används pythonpaketet PyGame (www.pygame.org).

vector_sdl.py Sköter grafik, ritar på skärmen.
vectordevice.py En anpassad version av vectordevice.py.
rasterdevice.py En anpassad version av rasterdevice.py.

Valid XHTML 1.0!