Olika sorters epilepsi

Finns det olika sorters anfall?
Vad är skillnaden mallan partiella och generalla anfall?
Vad är partiella anfall?
Vad är komplext patiella anfall?
Vad är partiella anfall med sekundär generalisering?
Vad är absenser (petit mal)?
Vad är tonisk-kloniska anfall
Vad är myokloniska anfall?
Andra typer av epilepsi
Vad är status epilepticus?
Vad är pseudoepileptiska anfall?
Hur skiljer man mellan ett epileptiskt anfall och ett pseudoepileptiskt anfall?
Kan en person utan epilepsi få anfall?
Hur långt är ett anfall?
Finns det något sådant som en mild form av epilepsi?

FrågaFinns det olika sorters anfall?

FrågaVad är skillnaden mallan partiella och generalla anfall?

FrågaVad är partiella anfall?

FrågaVad är komplext partiella anfall?

FrågaVad är partiella anfall med sekundär generalisering?

FrågaVad är absenser (petit mal)?

FrågaVad är tonisk-kloniska anfall

FrågaVad är myokloniska anfall?

FrågaAndra typer av epilepsi

FrågaVad är status epilepticus?

FrågaVad är pseudoepileptiska anfall?

FrågaHur skiljer man mellan ett epileptiskt anfall och ett pseudoepileptiskt anfall?

FrågaKan en person utan epilepsi få anfall?

FrågaHur långt är ett anfall?

FrågaFinns det något sådant som en mild form av epilepsi?

Det finns över 30 sorters anfall, och en del är svårare än andra. Långa tonisk-kloniska anfall kan få mer psykiska effekter än korta partiella anfall. Än del kan ha anfall väldigt ofta (med någons timmes mellanrum), medan andra kan vara anfallsfria för månader eller år. En del sorters anfal är också lätta att kontrollera med mediciner medan andra kan fortsätta okontrollerat fastän medicinering pågår.

(Last uppdated: 980906) thanisa@df.lth.se