Kabelmodem med USB och GNU Alive

(Från Linus Walleij)

Nuförtiden har många kabelmodem USB-anslutning, och programmet qADSL har bytt namn till GNU Alive, som är ett riktigt GNU-projekt, och hemsidan finns numera på http://www.gnu.org/software/alive/. Företaget som tillverkar Orbyte har bytt namn till ServiceFactory AB. Com Hem har avskaffat användandet av detta.

Numera finns också det grafiska programmet KTelia som används för motsvarande funktionalitet i KDE.


Till bokens huvudsida.