Finanssidan

har flyttat till midas. Hoppar om fem sekunder.

Uppdateringsprogram


Uppdateringsprogram - Aktier - Index - Länkar - News

Historiska data över AKTIER på Stockholms fondbörs (grafiskt).

Historiska data över INDEX på Stockholms fondbörs (grafiskt).

Historiska aktie data (katalog).
Historiska index data (katalog).

Statistik över hur många aktier och index som laddats ner.

Buggrapporter, frågor och kommentarer skickas till news://news.df.lth.se/df.sig.finans, gärna tillsammans med patchar.

Övriga personer som hjälpt till med att möjliggöra den här servicen: Mikael Abrahamsson, Peter Andersson, Tomas Gradin, John Kvarnstrand och Peter Svensson.

Det finns inga garantier för att kurserna stämmer.


Uppdateringsprogram för aktiedatabas

Uppdateringsprogrammet (programnamn=stock) underhåller en databas med textfiler över historiska data (index och aktier). John Kvarnstrand underhåller uppdateringsprogrammet för dos. Uppdateringsprogram för unix finns i form av källkod tillsammans med script för automatisk nerladdning av aktiekurser. Jag skickar inte kurshistorik per e-post. Kurshistorik finns inte tillgänglig via ftp. Dagfiler från Linewise finns i dessa kataloger, aktier, index. Filerna är packade med gzip. Unixanvändare behöver inte packa upp, medan dosanvändare själva får lista ut hur man använder gzip.
lynx -source http://www.df.lth.se/~frost/aktie/index/I-950712.html.gz > I-950712.html.gz
laddar ner en fil på unixsystem.
lynx -source http://www.df.lth.se/~frost/aktie/index/I-950712.html.gz | gunzip > I-950712.html
gör att man får filen nerladdad och gunzippad.
Lynx är en textbaserad wwwläsare som finns för de flesta system (unix, dos, etc).

MSDOS program du kan behöva:
tar gzip pkzip
Anti virus for MessyDOS (fp-XXX.zip rekommenderas)
(Upp)packare for MessyWindows winzip klarar zip, gzip, tar, etc
Anti virus for MessyWindows
Parity 1.5: Stock charting/analysis for Win3.x (rekommenderas), och Några andra program
Simtel financial, med andra program som kan vara av intresse.
Det finns även ett konverteringsprogram ascii-metastock-ascii.Otto Frost frost.removethisSNABELAdf.lth.se