Det är serverat

/<-r4d s0Ph+W4r3 >
Släkten Walleij >
The Official Triad Homepage >
Bildgalleri, Roland Walleij >
Killermörders >
Max Stirner >
Stygg sylt >
Att använda GNU/Linux >
Text, svenska och engelska >
DIAB Dataindustrier AB >
Digitized Sounds And Songs >
Copyright finns inte >
V1- och V2-robotar som störtat i Sverige >

WE GET SIGNAL.

URN:NBN:se-2002-9

spam stats

Creeper
Ohloh profile for Linus Walleij

Gör vad du vill skall vara hela lagen

Okänd explosion

Fruset blod på vägen
länge sedan iskallt
pulserande värme
i avlägset minne blott
här och nu bara köld

ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᛒᚱᚢᛗᛊ᛬ ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᚾᚷᛁᛊᛏᚢᚢᛊ᛬ ᚺᚨᚦᚢᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚷᚨᚠ᛬ ᛃᚨᚱ᛬ ᚺᚨᚱᛁᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚺᚨᛁᛞᛁᛊ᛬ ᚱᚢᚾᛟᚾᛟ᛬ ᚠᛖᛚᚺ᛬ ᛖᚲᚨ᛬ ᚺᛖᛞᚱᚨ᛬ ᚷᛁᚾᚾᚢᚱᚢᚾᛟᛊ᛬ ᚺᛖᚱᛗᚨᛚᚨᚢᛊᚨᛊ᛬ ᚨᚱᚷᛁᚢ᛬ ᚹᛖᛚᚨᛞᚨᚢᚦᛊ᛬ ᛊᚪ᛬ ᚦᚨᛏ᛬ ᛒᚱᛁᚢᛏᛁᛞ