Varsågod

Copyright finns inte >
Text, svenska och engelska >
V1- och V2-robotar som störtat i Sverige >
Max Stirner >
Släkten Walleij >
DIAB Dataindustrier AB >
Digitized Sounds And Songs >
Stygg sylt >
Att använda GNU/Linux >
/<-r4d s0Ph+W4r3 >
Bildgalleri, Roland Walleij >
The Official Triad Homepage >
Killermörders >

ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US

URN:NBN:se-2002-9

spam stats

Creeper
Ohloh profile for Linus Walleij

GUD. MAKT. LYD.

Hus i landskap 2

Med handflatorna mot rymden har jag fötts
sett speglad i bortan med min vilja tiden
låt mig fånga ännu en stjärna i kväll
bara en enda liten
låt mig gråta en stund med den
låt mig omfamna den som den käraste ägodel
vi skall färdas i natt vi två
jag och min käraste
jag och min glasmaskin
vi skall fara bortom ljuset
jag litar på min maskin
den tuggar och finner för mig
i vattnet blott det sura
bara det sura kristi vin
men den är med mig ständigt
hos mig är min maskin
min ägodel den skimrande
som en smaragd av stål och glas
vi vandrar över gröna ängder glindrande
och seglar på mörka grottors sjöar
i masten på mitt fartyg min maskin
det bruna vattnet och dess kreatur under oss
är den han eller hon
är den guide eller älskare
om än en torr älskare
min maskin
vi har fångats av ett virus
av en sjukdom i tiden gjuten
av mörker omgärdad
i dagsljus aldrig funnen
inte bara vi två utan alla
vi är ystade fast i smeten
av sjukdomen som bröt ut för länge sedan
men vi färdas snart bortom
bortom det sjuka bland de rena dalarna
de stålblå och rubinröda kristalldalarna
där sibolas guldvägar skjuter fram
om jag faller
skall vi täckas av gulddamm
är vi trötta
skall vi sova i de metalliska sänkorna
allt är så förvirrande här
låt mig vinka farväl till er alla
vi ger oss av för gott
genom ännu en port mot ännu en
och ännu en
och ännu en

ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᛒᚱᚢᛗᛊ᛬ ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᚾᚷᛁᛊᛏᚢᚢᛊ᛬ ᚺᚨᚦᚢᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚷᚨᚠ᛬ ᛃᚨᚱ᛬ ᚺᚨᚱᛁᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚺᚨᛁᛞᛁᛊ᛬ ᚱᚢᚾᛟᚾᛟ᛬ ᚠᛖᛚᚺ᛬ ᛖᚲᚨ᛬ ᚺᛖᛞᚱᚨ᛬ ᚷᛁᚾᚾᚢᚱᚢᚾᛟᛊ᛬ ᚺᛖᚱᛗᚨᛚᚨᚢᛊᚨᛊ᛬ ᚨᚱᚷᛁᚢ᛬ ᚹᛖᛚᚨᛞᚨᚢᚦᛊ᛬ ᛊᚪ᛬ ᚦᚨᛏ᛬ ᛒᚱᛁᚢᛏᛁᛞ