Alternativ:

Text, svenska och engelska >
The Official Triad Homepage >
Digitized Sounds And Songs >
V1- och V2-robotar som störtat i Sverige >
Släkten Walleij >
Stygg sylt >
Att använda GNU/Linux >
Killermörders >
Bildgalleri, Roland Walleij >
DIAB Dataindustrier AB >
Max Stirner >
Copyright finns inte >
/<-r4d s0Ph+W4r3 >

HA HA HA !!

URN:NBN:se-2002-9

spam stats

Creeper
Ohloh profile for Linus Walleij

Skicka inga pensionspengar

Endless Highway

De är förvirrade
de tror att de vill ha saker
ägodelar, pengar och annat materiellt
status, positioner och annat immateriellt

ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᛒᚱᚢᛗᛊ᛬ ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᚾᚷᛁᛊᛏᚢᚢᛊ᛬ ᚺᚨᚦᚢᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚷᚨᚠ᛬ ᛃᚨᚱ᛬ ᚺᚨᚱᛁᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚺᚨᛁᛞᛁᛊ᛬ ᚱᚢᚾᛟᚾᛟ᛬ ᚠᛖᛚᚺ᛬ ᛖᚲᚨ᛬ ᚺᛖᛞᚱᚨ᛬ ᚷᛁᚾᚾᚢᚱᚢᚾᛟᛊ᛬ ᚺᛖᚱᛗᚨᛚᚨᚢᛊᚨᛊ᛬ ᚨᚱᚷᛁᚢ᛬ ᚹᛖᛚᚨᛞᚨᚢᚦᛊ᛬ ᛊᚪ᛬ ᚦᚨᛏ᛬ ᛒᚱᛁᚢᛏᛁᛞ