Man kan välja

Copyright finns inte >
DIAB Dataindustrier AB >
Digitized Sounds And Songs >
Killermörders >
Stygg sylt >
Max Stirner >
V1- och V2-robotar som störtat i Sverige >
Text, svenska och engelska >
Släkten Walleij >
The Official Triad Homepage >
Att använda GNU/Linux >
/<-r4d s0Ph+W4r3 >
Bildgalleri, Roland Walleij >

SOMEBODY SET UP US THE BOMB

URN:NBN:se-2002-9

spam stats

Creeper
Ohloh profile for Linus Walleij

En uppsättning drömmar

Linus på strand 1, svartvit

Att vara är enkelt
det tunga arbetet börjar
med ditt sökande
efter sagesmannen
den bleka sömmerskan av tid
och de tillbedjandes skara

I berget bor Al-Khalil
den glade sommarbohemen från Strahlsund
med alla svaren i sin hand
han luktar krydda
groddar och lymfosyt
och baddar dina sår med oljig vätska
skägget rakar han till hösten
men nu är han väldig
smeker din panna godnatt
tar dina synder från dig
och dina laster
och begär
den gode Al-Khalil

ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᛒᚱᚢᛗᛊ᛬ ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᚾᚷᛁᛊᛏᚢᚢᛊ᛬ ᚺᚨᚦᚢᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚷᚨᚠ᛬ ᛃᚨᚱ᛬ ᚺᚨᚱᛁᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚺᚨᛁᛞᛁᛊ᛬ ᚱᚢᚾᛟᚾᛟ᛬ ᚠᛖᛚᚺ᛬ ᛖᚲᚨ᛬ ᚺᛖᛞᚱᚨ᛬ ᚷᛁᚾᚾᚢᚱᚢᚾᛟᛊ᛬ ᚺᛖᚱᛗᚨᛚᚨᚢᛊᚨᛊ᛬ ᚨᚱᚷᛁᚢ᛬ ᚹᛖᛚᚨᛞᚨᚢᚦᛊ᛬ ᛊᚪ᛬ ᚦᚨᛏ᛬ ᛒᚱᛁᚢᛏᛁᛞ