Avdelningar

Stygg sylt >
The Official Triad Homepage >
Bildgalleri, Roland Walleij >
Släkten Walleij >
Max Stirner >
Killermörders >
Att använda GNU/Linux >
/<-r4d s0Ph+W4r3 >
V1- och V2-robotar som störtat i Sverige >
DIAB Dataindustrier AB >
Copyright finns inte >
Text, svenska och engelska >
Digitized Sounds And Songs >

WE GET SIGNAL.

URN:NBN:se-2002-9

spam stats

Creeper
Ohloh profile for Linus Walleij

Vi samlade daggdroppar

Kluven kopparkittel

Kan vi bli mer unga
kan vi le och sjunga
kära nystan
till vit kramp?
kan vi fånga tiden
fast den är långt liden
kära nystan
i hård storm?

ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᛒᚱᚢᛗᛊ᛬ ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᚾᚷᛁᛊᛏᚢᚢᛊ᛬ ᚺᚨᚦᚢᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚷᚨᚠ᛬ ᛃᚨᚱ᛬ ᚺᚨᚱᛁᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚺᚨᛁᛞᛁᛊ᛬ ᚱᚢᚾᛟᚾᛟ᛬ ᚠᛖᛚᚺ᛬ ᛖᚲᚨ᛬ ᚺᛖᛞᚱᚨ᛬ ᚷᛁᚾᚾᚢᚱᚢᚾᛟᛊ᛬ ᚺᛖᚱᛗᚨᛚᚨᚢᛊᚨᛊ᛬ ᚨᚱᚷᛁᚢ᛬ ᚹᛖᛚᚨᛞᚨᚢᚦᛊ᛬ ᛊᚪ᛬ ᚦᚨᛏ᛬ ᛒᚱᛁᚢᛏᛁᛞ