Telenova COMPIS

Information

Program

Länkar

Utlistat

Programmeringsinfo

Här följer lite information om interrupts som anropas i COMPIS-program.
Jag har ingen riktig dokumentation om vilka interrupt som finns så mycket av det som står här har listats ut genom disassemblering av befintliga program (och bootblock) av mig och Tomas Karlsson.

Tabell över interrupts

Interrupt Funktion (H)årdvaru/(M)jukvaru
02NMIH
08Timer 0?H
12Timer 1?H
E0CP/M BDOSM
E4PC/Std-lägeM
E6GrafikM
EBNätverkM
EEHårddiskM
EFTeckenvisningM
F1FloppydiskM
F3TangentbordM
F4PrinterM
F5KlockaM
F8Serieport?M

Interrupt 0E0h

Detta interrupt är det som används för att kalla på BDOS-funktioner i CP/M-86. Experiment med hemmagjort bootblock tyder på att det inte är aktivt när man bootar datorn, utan aktiveras senare.
För information om BDOS-anrop, se
CP/M Information archive : BDOS system calls

Interrupt 0E4h

Byte till PC-läge (tangentbord och tecken ?) (Endast COMPIS II?)

 mov   al, 1
 mov   ah, 10h
 int   0E4h

Byte till COMPIS-läge (tangentbord och tecken ?) (Endast COMPIS II?)

 mov   al, 0
 mov   ah, 10h
 int   0E4h

Interrupt 0F1h

Bootblocket till MS-DOS-disketten tyder på att INT 0F1h används ungefär som DOS-interrupt nummer 13.

AH = 02h - Disk read sector(s) into memory
AL = Number of sectors to read
CH = Track number
CL = Sector number
DH = Head number
DL = Disk drive id
ES:BX -> data buffer

Return:

CF set on error
AH = Disk operation status (00 = successful completion)

Interrupt 0F2h

Byte till ANSI-läge (Endast COMPIS II?)

 mov   al, 1
 mov   ah, 7h
 int   0F2h

Byte till standard-läge, dvs. VT-52 (Endast COMPIS II?)

 mov   al, 0
 mov   ah, 7h
 int   0F2h

Senast ändrad 2002-07-08, kl 20:42:06
Till pi