Telenova COMPIS

Information

Program

Länkar

Systemfunktionstangenter enligt MS-DOS-manualen

Systemfunktionstangenter

COMPIS II och COMPIS I MS har en repertoar av funktionstangenter för systemfunktioner. Kommandona avges genom att trycka ned tangenten samtidigt som både skift och CTRL hålls nedtryckta.Dessa kommandon tolkas direkt av den i datorn inbyggda programvaran och går således förbi operativsystemet. Vissa av funktionerna fungerar endast med det programmerbara tangentbord som levereras med COMPIS II!

Systemfunktionerna

TangentFunktion
Skift + CTRL + START/STOPPVäxlar klickljudet i tangentbordet av/på. Endast programmerbart tangentbord.
Skift + CTRL + INPASSAVäxlar till lokal skrivare för utskrift i COMPIS Net  I och II
Skift + CTRL + UTPLÅNAVäxlar till fjärransluten skrivare för utskrift i COMPIS Net I och II
Skift + CTRL + 1Skriver ut nätverkets skrivarköfil på skrivare nr 1 i COMPIS Net I och II. OBS Ettan i siffergruppen!
Skift + CTRL + 2Skriver ut nätverkets skrivarköfil på skrivare nr 2 i COMPIS Net I och II. OBS! Tvåan i siffergruppen!
Skift + CTRL + 3Skriver ut nätverkets skrivarköfil på skrivare nr 3 i COMPIS Net I och II. OBS! Trean i siffergruppen!
Skift + CTRL + MStartar monitorprogrammet
Skift + CTRL + NInleder en sekvens där tre siffror matas in för att tolkas som teckenkod enligt ISO 646. Siffrorna måste matas in via siffergruppen under det att dubbelskiften nedtrycks. Sekvensen avbryts så fort ett annat tecken matas in. Tryck på tangenten, tryck sedan på dubbelskift och skriv samtidigt 065 så får du ett versalt A.
Skift + CTRL + ROmstart. Utför inte minnesåterställning som vid start med startknappen.
Skift + CTRL + F2Avbildar skärmens innehåll på skrivaren. Utskriften kan avbrytas med AVBRYT. Tangenten START/STOPP gör en paus i utskriften eller återupptar den efter pausen. Om en annan skrivare än C. ITOH 8510/1550 används måste systemet först anpassas med kommandot setdump

Senast ändrad 2002-07-08, kl 18:44:29
Till pi